ไทย

บรรทัดใหม่ ย่อหน้าใหม่ ↲↲อัญประกาศเดี่ยว 'ทวิภาค :จุลภาค ,
ขีดกลาง จุดไข่ปลา อัศเจรีย์ !ยัติภังค์ มหัพภาพ จุด จุดทศนิยม|จุดฟุลสต๊อป .
เครื่องหมายคำถาม ?อัญประกาศ อัญประกาศปิด อัญประกาศเดี่ยวเปิด อัญประกาศเดี่ยวปิด 
อัฒภาค ;เครื่องหมายและ &ดอกจัน *เครื่องหมายแอท @เครื่องหมายทับหลัง \
เครื่องหมายทับ /เครื่องหมายตก ^เครื่องหมายจุดกลาง ·เครื่องหมายจุดกลางใหญ่ เครื่องหมายองศา °
เครื่องหมายแฮชแท็ก|เครื่องหมายปอนด์ #เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ %ขีดล่าง _ขีดตั้ง |ใบหน้าหัวเราะตาเหล่ XD
ใบหน้าเศร้า :-(ใบหน้ายิ้ม :-)ใบหน้าขยิบตา ;-)เครื่องหมายลิขสิทธิ์ ©เครื่องหมายลงทะเบียน ®
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายเท่ากับ =เครื่องหมายมากกว่า >เครื่องหมายน้อยกว่า <เครื่องหมายลบ -
เครื่องหมายคูณ xเครื่องหมายบวก +วงเล็บใหญ่เปิด [วงเล็บใหญ่ปิด ]วงเล็บเปิด (
วงเล็บปิด )วงเล็บปีกกาเปิด {วงเล็บปีกกาปิด }วงเล็บมุมเปิด <วงเล็บมุมปิด >
เครื่องหมายเงินดอลลาร์ $เครื่องหมายเงินเซนต์ ¢เครื่องหมายเงินปอนด์ £เครื่องหมายเงินยูโร เครื่องหมายเงินเยน ¥

Voice Dictation

Can you help?

We are looking for native speakers in বাংলা, తెలుగు, मराठी, தமிழ், ગુજરાતી, ಕನ್ನಡ, اُردُو‬ ,മലയാളം, ਪੰਜਾਬੀ, עברית to help us expand the list of punctuation marks and voice commands in these languages.

Please get in touch or email amit@labnol.org.

Contact Us
image